Hướng dẫn tạo một cuộc thi mới

Hướng dẫn tạo một cuộc thi mới

1, Nhập tên cuộc thi
2, Mật khẩu dùng chung: tất cả các thí sinh dùng chung 1 mật khẩu
3, Mật khẩu dùng riêng:
Tạo tự động nhiều mật khẩu bằng cách nhập số lượng mật khẩu và số lần dùng mật khẩu sau đó nhấn tạo mã tự động
Tạo thủ công theo cú pháp: Mật khẩu|Số lần sử dụng|Số lần đã sử dụng
VD: cD2k|1|0 trong đó cD2k là mật khẩu, sẽ được dùng 1 lần, 0 - chưa được sử dụng lần nào.
4, Nhập ID đề thi hoặc tìm kiếm đề thi bằng tiêu đề
5, Chọn cho phép thi vãng lai nếu muốn người thi không cần được cấp tài khoản/mật khẩu để đăng nhập vẫn có thể thi
6, Cài đặt xếp hạng cho cuộc thi
7, Tích chọn các yêu cầu thông tin người thi
8, Nhấn “Tạo”
Lưu ý:
- Chức năng chống chụp màn hình chỉ áp dụng cho PrtScr của Windows, nếu cuộc thi tổ chức qua zoom cũng không bị ảnh hưởng.
- Chức năng chống copy-paste nếu người thi dùng bộ gõ Tiếng Việt phải bỏ chọn tính năng "Luôn sử dụng clipboard cho unicode" ở bộ gõ

Video hướng dẫn