Các bước hoàn chỉnh 1 cuộc thi/ bài đánh giá

Để tạo cuộc thi/ bài đánh giá hoàn chỉnh, các bạn cần thực hiện 5 bước gồm: Tạo câu hỏi, tạo đề thi, tạo cuộc thi, thi, chấm điểm và xem kết quả

Bước 1. Tạo câu hỏi
Lựa chọn 1 trong 3 kiểu câu hỏi dưới đây cho cuộc thi/bài đánh giá của mình.
1.1. Tạo câu hỏi trắc nghiệm đúng sai
1.2. Tạo câu hỏi tự luận
1.3. Tạo câu hỏi matching
Bước 2. Tạo đề thi
Bước 3. Tạo cuộc thi
3.1. Cách tạo một cuộc thi mới
3.2. Gửi link và mật khẩu cuộc thi đến hàng loạt các thí sinh qua email.
Bước 4. Thi và làm bài online
Bước 5. Chấm thi tự luận và xem kết quả thi