Hướng dẫn chấm thi tự luận và xem kết quả thi

Hướng dẫn chấm thi tự luận và xem kết quả thi

* Chấm thi tự luận
- Nếu đề thi có câu tự luận dạng tự chấm tay, hệ thống sẽ không tính luôn kết quả sau khi nộp bài.
- Admin cần mở chi tiết bài thi để chấm điểm câu tự luận, sau đó hệ thống sẽ tự cập nhập kết quả tổng điểm.
* Xem kết quả:
- Kết quả thị mặc định hiển thị danh sách bài thi theo độ dốc điểm từ cao xuống thấp
- Kết quả thi có thể xuất ra file excel, admin có thể tự lọc và phân loại theo ý muốn

Video hướng dẫn