Công cụ Test Online của JobOKO

Cho phép Số lượng lớn từ 500-10.000 users tham gia thi đồng thời.

Lưu kết quả liên tục: Tránh khiếu nại, hoặc các sự cố rớt mạng.

Tổ chức đợt thi: Gửi đề thi đến hàng ngàn người cùng lúc bằng email hoặc mã QR, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Xây dựng custom landing page dành riêng cho cuộc thi.

Những ưu thế của test Online tại JobOKO

Cho phép tạo nhiều loại câu hỏi với những format đặc trưng, tổng hợp, đánh giá xu hướng con người.
Phân loại: Tự động phân loại và cấp chứng chỉ cho người thi.
Có sẵn các bộ đề thi về MBTI, kiểm tra đa trí thông minh MI. Các bài kiểm tra về nhân sự.
Bảo mật cao: Có thể cấp mật khẩu cho từng user số lần dùng, giúp kỳ thi diễn ra bảo mật, minh bạch hơn. Thống kê số lần thoát màn hình, chống copy, chụp màn hình…

Bảng giá

Tính năng
Tổ chức nhiều đợt thi cùng lúc
Số lần kiểm tra
Số lần kiểm tra tối đa/tháng
Cho phép user test đồng thời
Sử dụng kho đề mẫu
Hỗ trợ xây dựng đề thi
Cấp chứng chỉ tự động
Bảo mật nâng cao
Kiểu đề kiểm tra đặc trưng nhân sự
Custom banner
Hỗ trợ custom landing page
Tự động lưu kết quả
Ghi hình ứng viên
Dữ liệu video lưu trữ
Hỗ trợ full 24h working day
 
TRIAL
Miễn phí
0đ/Trail 15 ngày
Tổ chức nhiều đợt thi cùng lúc
Số lần kiểm tra
40
Số lần kiểm tra tối đa/tháng
MAX
Số người dùng hỗ trợ đồng thời
MAX
Sử dụng kho đề mẫu
Hỗ trợ xây dựng đề thi
Cấp chứng chỉ tự động
Bảo mật nâng cao
Kiểu đề kiểm tra đặc trưng nhân sự
Custom banner
Hỗ trợ custom landing page
Tự động lưu kết quả
0
Ghi hình ứng viên
Dữ liệu video lưu trữ
0
Hỗ trợ full 24h working day
Basic
2.500.000
VNĐ/năm
Tổ chức nhiều đợt thi cùng lúc
Số lần kiểm tra
200
Số lần kiểm tra tối đa
MAX
Số người dùng hỗ trợ đồng thời
200
Sử dụng kho đề mẫu
Hỗ trợ xây dựng đề thi
Cấp chứng chỉ tự động
Bảo mật nâng cao
Kiểu đề kiểm tra đặc trưng nhân sự
Custom banner
Hỗ trợ custom landing page
Tự động lưu kết quả
Sau 600s
Ghi hình ứng viên
Dữ liệu video lưu trữ
2GB
Hỗ trợ full 24h working day
ULTIMATE
10.000.000
VNĐ/năm
Tổ chức nhiều đợt thi cùng lúc
Số lần kiểm tra
2.500
Số lần kiểm tra tối đa
1.000
Số người dùng hỗ trợ đồng thời
1.000
Sử dụng kho đề mẫu
Hỗ trợ xây dựng đề thi
Cấp chứng chỉ tự động
Bảo mật nâng cao
Kiểu đề kiểm tra đặc trưng nhân sự
Custom banner
Hỗ trợ custom landing page
Tự động lưu kết quả
Sau 300s
Ghi hình ứng viên
Dữ liệu video lưu trữ
25GB
Hỗ trợ full 24h working day
Gói đặc biệt
Liên hệ để có giá tốt nhất
HOTLINE: 0962.107.888
API tích hợp
Tối đa 10 tài khoản quản lý
Hỗ trợ cài đặt tên miền riêng
Dữ liệu video lưu trữ: 100GB
15.000 người test cùng lúc
.....