Hướng dẫn tạo đề thi

Hướng dẫn tạo đề thi

* Dùng đề mẫu: Tạo bản sao hoặc copy ID đề mẫu dùng cho cuộc thi
* Dùng đề tự tạo:
1, Thêm đề thi
2, Nhập tên đề bài
3, Nhập thời gian làm bài (giây)
4, Nhập lượt thi (lần) - tính cho một thí sinh: mặc định 0 là không giới hạn số lần, nhập 2 thì mỗi thí sinh được thi 2 lần.
5, Các tùy chọn nâng cao:
- Xáo trộn câu hỏi
- Hiển thị danh sách câu hỏi
- Hiển thị kết quả thi
- Buộc trả lời: buộc chọn đáp án trước khi chuyển câu hỏi
- Xem đáp án ngay sau khi trả lời câu hỏi dạng đúng sai
6, Lưu

Video hướng dẫn