Hướng dẫn gửi link và mật khẩu cuộc thi đến hàng loạt các thí sinh qua email

Hướng dẫn gửi link và mật khẩu cuộc thi đến hàng loạt các thí sinh qua email

1, Tại danh sách cuộc thi, tìm đến cuộc thi cần gửi email và click “Email”
2, Thêm mới email
3, Chọn mẫu email
4, Thêm bằng file
5, Tải xuống file mẫu
6, Hoàn thiện file excel: số thứ tự, email, Anh/chị/Mrs/Mr, Họ và tên, Mật khẩu
7, Kéo thả file đã hoàn thiện, nhấn “Tải lên” sau bước này email sẽ được tự động gửi
8, Quản lý email, sau 5-10 phút tải lại trang để xem trạng thái email đã gửi.

Lưu ý chung:
- Một câu hỏi đã xuất hiện trong đề thi thì không thể xóa
- Một đề thi đã dùng cho cuộc thi thì không thể xóa, nếu xóa sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi và không thể xem chi tiết bài thi.
- Một đề thi đã dùng cho cuộc thi thì không được sửa đề sau khi thi, nếu sửa, kết quả thi sẽ bị lỗi.
- Tuyệt đối không dùng đề của cuộc thi trước, sửa lại và dùng cho cuộc thi sau.

Video