Hướng dẫn tạo câu hỏi tự luận

Hướng dẫn tạo câu hỏi tự luận

1, Nhập câu hỏi
2, Nhập câu trả lời:
- Tự chấm tay: Để trống câu trả lời
- Máy chấm câu trả lời của người thi giống với 1 trong những đáp án này soạn theo cú pháp: Đỏ|Màu đỏ|Red
- Máy chấm câu trả lời của người thi chứa 1 trong những đáp án này soạn theo cú pháp: [Đỏ|Màu đỏ|Red]
3, Nhập điểm
4, Nhập thời gian làm
5, Lưu

Video hướng dẫn