Giới thiệu nền tảng

Công cụ Test Online của JobOKO

Cho phép Số lượng lớn từ 500-10.000 users tham gia thi đồng thời.

Lưu kết quả liên tục: Tránh khiếu nại, hoặc các sự cố rớt mạng.

Tổ chức đợt thi: Gửi đề thi đến hàng ngàn người cùng lúc bằng email hoặc mã QR, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Xây dựng custom landing page dành riêng cho cuộc thi.

Những ưu thế của test Online tại JobOKO

Cho phép tạo nhiều loại câu hỏi với những format đặc trưng, tổng hợp, đánh giá xu hướng con người.
Phân loại: Tự động phân loại và cấp chứng chỉ cho người thi.
Có sẵn các bộ đề thi về MBTI, kiểm tra đa trí thông minh MI. Các bài kiểm tra về nhân sự.
Bảo mật cao: Có thể cấp mật khẩu cho từng user số lần dùng, giúp kỳ thi diễn ra bảo mật, minh bạch hơn. Thống kê số lần thoát màn hình, chống copy, chụp màn hình…